Oznámenie o zlúčení spoločností: Spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o. so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO : 35 844 62, zanikla dňa 30.4.2020 v dôsledku zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B . V súvislosti s touto zmenou si Vás dovoľujeme požiadať o úpravu údajov o spoločnosti od 1.5.2020 vo Vašich informačných a ekonomických systémoch a evidenciách. Identifikácia nástupníckej spoločnosti a fakturačné údaje sú nasledovné: Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, DIČ: 2020091997, IČ DPH: SK2020091997, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24598/B, Spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o. v dôsledku zlúčenia zanikla bez likvidácie a bola vymazaná z obchodného registra. Nástupníckou spoločnosťou sa v zmysle zmluvy o zlúčení stala spoločnosť Zoznam, s.r.o., na ktorú v dôsledku zlúčenia prešli od 30.4.2020 všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti.

O nás

Spoločnosť Zoznam Mobile vznikla v roku 2002 a je poskytovateľom Premium SMS služieb.

Služby sú poskytované pre všetkých zákazníkov mobilných operátorov na Slovensku.

Na základe dlhoročných skúsenosti vieme zabezpečiť obsahovú, technickú, marketingovú a právnu podporu svojim klientom.

Náš team je zložený z produktového, vývojového a contentového oddelenia, ktoré vie poskytnúť flexibilné a profesionálne riešenia pre klientov.

Služby

Premium SMS služby
SMS súťaže
SMS hlasovania (ankety)
SMS notifikácie
SMS registrácie
SMS objednávkový systém
SMS informácie a správy
Zábavný mobilný obsah
Vývoj aplikácii
Kompletná realizácia web aplikácii, využívajúcich Premium SMS služby.

Referencie

smsbrana.zoznam.sk
Hromadné rozposielanie reklamných SMS správ.
www.t-zones.sk
wap a web stánky - zábavný mobilný content
coolmobil.sk
Služba ukončená k 15.4.2020
hudba pre bavse
aplikácia pre neobmedzené sťahovanie hudby pre T-Mobile CZ
surf and music
aplikácia pre neobmedzené sťahovanie hudby pre T-Mobile SR
m2.zoznam.sk
platba cez SMS za pridaný inzerát
vyhraj.zoznam.sk
SMS súťaž
topky.sk
SMS hlasovania a súťaže
mail.zoznam.sk/notifikacia
SMS notifikácia
telefonny.zoznam.sk
telefónny zoznam - zasielanie kontaktov cez SMS
12111.sk
reklamná SMS brána

Kontakt

Zoznam Mobile s.r.o.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

E-mail: info@zoznammobile.sk
Tel.: +421 257 785 210
+421 257 785 630
Fax.: +421 252 451 186
Fakturačné údaje
IČO: 35 844 621
DIČ: 2020288732
IČ pre DPH: SK2020288732

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 27440/B, oddiel Sro